Alfabetyczny indeks złożonych ropopochodnych wraz z odpowiadającymi im numerami indeksowymi
Wpisz szukaną frazę lub numer CAS
WE CAS Index Nazwa
400-160-5 - Kwasy tłuszczowe, olej talowy, produkty reakcji z iminodietanolem i kwasem borowym
309-667-5 100683-97-4 Destylaty lekkie parafinowe oczyszczone węglem aktywnym (ropa naftowa); Olej gazowy - niespecyfikowany
309-668-0 100683-98-5 Destylaty średnie parafinowe oczyszczone węglem aktywnym (ropa naftowa); Olej gazowy - niespecyfikowany
309-669-6 100683-99-6 Destylaty średnie parafinowe oczyszczone ziemią bielącą (ropa naftowa); Olej gazowy - niespecyfikowany
309-674-3 100684-04-6 Ekstrakty rozpuszczalnikowe lekkiego oleju napędowego, oczyszczone węglem aktywnym (ropa naftowa); Ekstrakt aromatyczny (po obróbce)
309-675-9 100684-05-7 Ekstrakty rozpuszczalnikowe lekkiego oleju napędowego, oczyszczone ziemią bielącą (ropa naftowa); Ekstrakt aromatyczny (po obróbce)
309-710-8 100684-37-5 Pozostałości olejowe z odparafinowania rozpuszczalnikowego, rafinowane węglem aktywnym (ropa naftowa); Olej bazowy - niespecyfikowany
309-711-3 100684-38-6 Pozostałości olejowe z odparafinowania rozpuszczalnikowego, rafinowane ziemią bielącą (ropa naftowa); Olej bazowy - niespecyfikowany
309-863-0 101316-57-8 Destylaty średnie o szerokim zakresie wrzenia, hydroodsiarczone (ropa naftowa); Olej opałowy ciężki
WE CAS Index Nazwa
309-865-1 101316-59-0 Destylaty średnie hydroodsiarczone, z procesu koksowania (ropa naftowa); Olej gazowy z krakowania
309-874-0 101316-69-2 Oleje smarowe (ropa naftowa), węglowodory >C25, ekstrahowane rozpuszczalnikowo, odasfaltowane, odparafinowane, uwodornione; Olej bazowy - niespecyfikowany
309-875-6 101316-70-5 Oleje smarowe (ropa naftowa), węglowodory C17-32, ekstrahowane rozpuszczalnikowo, odparafinowane, uwodornione; Olej bazowy - niespecyfikowany
309-876-1 101316-71-6 Oleje smarowe (ropa naftowa), węglowodory C20-35, ekstrahowane rozpuszczalnikowo, odparafinowane, uwodornione; Olej bazowy - niespecyfikowany
309-877-7 101316-72-7 Oleje smarowe (ropa naftowa), węglowodory C24-50, ekstrahowane rozpuszczalnikowo, odparafinowane, uwodornione; Olej bazowy - niespecyfikowany
309-939-3 101631-14-5 Destylaty ciężkie z krakingu z parą wodną (ropa naftowa); Olej gazowy z krakowania
265-045-2 64741-45-3 Pozostałości z kolumny atmosferycznej (ropa naftowa); Olej opałowy ciężki
265-051-5 64741-50-0 Destylaty lekkie parafinowe (ropa naftowa); Nierafinowany lub średnio rafinowany olej bazowy
265-052-0 64741-51-1 Destylaty ciężkie parafinowe (ropa naftowa); Nierafinowany lub średnio rafinowany olej bazowy
265-053-6 64741-52-2 Destylaty lekkie naftenowe (ropa naftowa); Nierafinowany lub średnio rafinowany olej bazowy
WE CAS Index Nazwa
265-054-1 64741-53-3 Destylaty ciężkie naftenowe (ropa naftowa); Nierafinowany lub średnio rafinowany olej bazowy
265-058-3 64741-57-7 Frakcje próżniowe ciężkie (ropa naftowa); Olej opałowy ciężki
265-060-4 64741-59-9 Destylaty lekkie z krakingu katalitycznego (ropa naftowa); Olej gazowy z krakowania
265-062-5 64741-60-2 Destylaty średnie z krakingu katalitycznego (ropa naftowa); Olej gazowy z krakowania
265-063-0 64741-61-3 Destylaty ciężkie z krakingu katalitycznego (ropa naftowa); Olej opałowy ciężki
265-064-6 64741-62-4 Oleje sklarowane z krakingu katalitycznego (ropa naftowa); Olej opałowy ciężki
265-069-3 64741-67-9 Pozostałości z frakcjonowania na reformingu katalitycznym (ropa naftowa); Olej opałowy ciężki
265-076-1 64741-75-9 Pozostałości z hydrokrakingu (ropa naftowa); Olej opałowy ciężki
265-077-7 64741-76-0 Destylaty ciężkie z hydrokrakingu (ropa naftowa); Olej bazowy - niespecyfikowany
265-078-2 64741-77-1 Destylaty lekkie z hydrokrakingu (ropa naftowa); Olej gazowy z krakowania
WE CAS Index Nazwa
265-081-9 64741-80-6 Pozostałości z krakingu termicznego (ropa naftowa); Olej opałowy ciężki
265-082-4 64741-81-7 Destylaty ciężkie z krakingu termicznego (ropa naftowa); Olej opałowy ciężki
265-084-5 64741-82-8 Destylaty lekkie z krakingu termicznego (ropa naftowa); Olej gazowy z krakowania
265-088-7 64741-86-2 Destylaty średnie odsiarczone (ropa naftowa); Olej gazowy - niespecyfikowany
265-090-8 64741-88-4 Destylaty ciężkie parafinowe, rafinowane rozpuszczalnikiem (ropa naftowa); Olej bazowy - niespecyfikowany
265-091-3 64741-89-5 Destylaty lekkie parafinowe, rafinowane rozpuszczalnikiem (ropa naftowa); Olej bazowy - niespecyfikowany
265-092-9 64741-90-8 Oleje gazowe z rafinacji rozpuszczalnikowej (ropa naftowa); Olej gazowy - niespecyfikowany
265-093-4 64741-91-9 Destylaty średnie rafinowane rozpuszczalnikami (ropa naftowa); Olej gazowy - niespecyfikowany
265-096-0 64741-95-3 Pozostałości olejowe odasfaltowane rozpuszczalnikowo (ropa naftowa); Olej bazowy - niespecyfikowany
265-097-6 64741-96-4 Destylaty ciężkie naftenowe, rafinowane rozpuszczalnikiem (ropa naftowa); Olej bazowy - niespecyfikowany
WE CAS Index Nazwa
265-098-1 64741-97-5 Destylaty lekkie naftenowe, rafinowane rozpuszczalnikiem (ropa naftowa); Olej bazowy - niespecyfikowany
265-101-6 64742-01-4 Pozostałości olejowe rafinowane rozpuszczalnikiem (ropa naftowa); Olej bazowy - niespecyfikowany
265-112-6 64742-12-7 Oleje gazowe rafinowane kwasem (ropa naftowa); Olej gazowy - niespecyfikowany
265-113-1 64742-13-8 Destylaty średnie rafinowane kwasem (ropa naftowa); Olej gazowy - niespecyfikowany
265-114-7 64742-14-9 Destylaty lekkie rafinowane kwasem (ropa naftowa); Olej gazowy - niespecyfikowany
265-117-3 64742-18-3 Destylaty ciężkie naftenowe rafinowane kwasem (ropa naftowa); Nierafinowany lub średnio rafinowany olej bazowy
265-118-9 64742-19-4 Destylaty lekkie naftenowe rafinowane kwasem (ropa naftowa); Nierafinowany lub średnio rafinowany olej bazowy
265-119-4 64742-20-7 Destylaty ciężkie parafinowe rafinowane kwasem (ropa naftowa); Nierafinowany lub średnio rafinowany olej bazowy
265-121-5 64742-21-8 Destylaty lekkie parafinowe rafinowane kwasem (ropa naftowa); Nierafinowany lub średnio rafinowany olej bazowy
265-127-8 64742-27-4 Destylaty ciężkie parafinowe zobojętniane chemicznie (ropa naftowa); Nierafinowany lub średnio rafinowany olej bazowy
WE CAS Index Nazwa
265-128-3 64742-28-5 Destylaty lekkie parafinowe zobojętniane chemicznie (ropa naftowa); Nierafinowany lub średnio rafinowany olej bazowy
265-129-9 64742-29-6 Oleje gazowe zobojętniane chemicznie (ropa naftowa); Olej gazowy - niespecyfikowany
265-130-4 64742-30-9 Destylaty średnie zobojętniane chemicznie (ropa naftowa); Olej gazowy - niespecyfikowany
265-135-1 64742-34-3 Destylaty ciężkie naftenowe zobojętniane chemicznie (ropa naftowa); Nierafinowany lub średnio rafinowany olej bazowy
265-136-7 64742-35-4 Destylaty lekkie naftenowe zobojętniane chemicznie (ropa naftowa); Nierafinowany lub średnio rafinowany olej bazowy
265-137-2 64742-36-5 Destylaty ciężkie parafinowe, oczyszczone ziemią bielącą (ropa naftowa); Olej bazowy - niespecyfikowany
265-138-8 64742-37-6 Destylaty lekkie parafinowe, oczyszczone ziemia bielącą (ropa naftowa); Olej bazowy - niespecyfikowany
265-139-3 64742-38-7 Destylaty średnie oczyszczone ziemią bielącą (ropa naftowa); Olej gazowy - niespecyfikowany
265-143-5 64742-41-2 Pozostałości olejowe oczyszczone gliną (ropa naftowa); Olej bazowy - niespecyfikowany
265-146-1 64742-44-5 Destylaty ciężkie naftenowe, oczyszczone ziemią bielącą (ropa naftowa); Olej bazowy - niespecyfikowany
WE CAS Index Nazwa
265-147-7 64742-45-6 Destylaty lekkie naftenowe, poddane obróbce ziemią bielącą (ropa naftowa); Olej bazowy - niespecyfikowany
265-148-2 64742-46-7 Destylaty średnie obrabiane wodorem (ropa naftowa); Olej gazowy - niespecyfikowany
265-155-0 64742-52-5 Destylaty ciężkie naftenowe, poddane obróbce wodorem (ropa naftowa); Olej bazowy - niespecyfikowany
265-156-6 64742-53-6 Destylaty lekkie naftenowe, obrabiane wodorem (ropa naftowa); Olej bazowy - niespecyfikowany
265-157-1 64742-54-7 Destylaty ciężkie parafinowe, obrabiane wodorem (ropa naftowa); Olej bazowy - niespecyfikowany
265-158-7 64742-55-8 Destylaty lekkie parafinowe, obrabiane wodorem (ropa naftowa); Olej bazowy - niespecyfikowany
265-159-2 64742-56-9 Destylaty lekkie parafinowe z odparafinowania rozpuszczalnikowego (ropa naftowa); Olej bazowy - niespecyfikowany
265-160-8 64742-57-0 Pozostałości olejowe obrabiane wodorem (ropa naftowa); Olej bazowy - niespecyfikowany
265-162-9 64742-59-2 Frakcje próżniowe traktowane wodorem (ropa naftowa); Olej opałowy ciężki
265-166-0 64742-62-7 Pozostałości olejowe z odparafinowania rozpuszczalnikowego (ropa naftowa); Olej bazowy - niespecyfikowany
WE CAS Index Nazwa
265-167-6 64742-63-8 Destylaty ciężkie naftenowe z odparafinowania rozpuszczalnikowego (ropa naftowa); Olej bazowy - niespecyfikowany
265-168-1 64742-64-9 Destylaty lekkie naftenowe z odparafinowania rozpuszczalnikowego (ropa naftowa); Olej bazowy - niespecyfikowany
265-169-7 64742-65-0 Destylaty ciężkie parafinowe z odparafinowania rozpuszczalnikowego (ropa naftowa); Olej bazowy - niespecyfikowany
265-171-8 64742-67-2 Szlam olejowy (ropa naftowa)
265-172-3 64742-68-3 Oleje naftenowe ciężkie, odparafinowane katalitycznie (ropa naftowa); Olej bazowy - niespecyfikowany
265-173-9 64742-69-4 Oleje naftenowe lekkie, odparafinowane katalitycznie (ropa naftowa); Olej bazowy - niespecyfikowany
265-174-4 64742-70-7 Oleje parafinowe ciężkie, odparafinowane katalitycznie (ropa naftowa); Olej bazowy - niespecyfikowany
265-176-5 64742-71-8 Oleje parafinowe lekkie, odparafinowane katalitycznie (ropa naftowa); Olej bazowy - niespecyfikowany
265-179-1 64742-75-2 Oleje naftenowe ciężkie z odparafinowania czynnikami kompleksującymi (ropa naftowa); Olej bazowy - niespecyfikowany
265-180-7 64742-76-3 Oleje naftenowe lekkie z odparafinowania czynnikami kompleksującymi (ropa naftowa); Olej bazowy - niespecyfikowany
WE CAS Index Nazwa
265-181-2 64742-78-5 Pozostałości z kolumny atmosferycznej, hydroodsiarczone (ropa naftowa); Olej opałowy ciężki
265-182-8 64742-79-6 Oleje napędowe hydroodsiarczone (ropa naftowa); Olej gazowy - niespecyfikowany
265-183-3 64742-80-9 Destylaty średnie hydroodsiarczone (ropa naftowa); Olej gazowy - niespecyfikowany
265-189-6 64742-86-5 Frakcje próżniowe ciężkie, hydroodsiarczone (ropa naftowa); Olej opałowy ciężki
265-193-8 64742-90-1 Pozostałości z olefin (ropa naftowa); Olej opałowy ciężki
269-623-5 68308-03-2 Gazy odlotowe z układu absorbcji oleju gazowego na krakingu katalitycznym (ropa naftowa); Gaz z ropy naftowej
269-627-7 68308-07-6 Gazy odlotowe ze stripingu hydroodsiarczonego próżniowego oleju gazowego, wolne od siarkowodoru (ropa naftowa); Gaz z ropy naftowej
269-632-4 68308-12-3 Gazy odlotowe z hydroodsiarczania próżniowego oleju gazowego, wolne od siarkowodoru (ropa naftowa); Gaz z ropy naftowej
269-777-3 68333-22-2 Pozostałości po destylacji atmosferycznej (ropa naftowa); Olej opałowy ciężki
269-781-5 68333-25-5 Destylaty lekkie hydroodsiarczone z krakingu termicznego (ropa naftowa); Olej gazowy z krakowania
WE CAS Index Nazwa
269-782-0 68333-26-6 Oleje sklarowane z krakingu katalitycznego, hydroodsiarczone (ropa naftowa); Olej opałowy ciężki
269-783-6 68333-27-7 Destylaty średnie z krakingu katalitycznego, hydroodsiarczone (ropa naftowa); Olej opałowy ciężki
269-784-1 68333-28-8 Destylaty ciężkie z krakingu katalitycznego, hydroodsiarczone (ropa naftowa); Olej opałowy ciężki
269-822-7 68334-30-5 Olej napędowy; paliwa do silników Diesla; Olej gazowy - niespecyfikowany.
270-662-5 68475-80-9 Destylaty (ropa naftowa), piroliza benzyny lekkiej; Olej gazowy z krakowania
270-671-4 68476-30-2 Olej opałowy nr 2; Olej gazowy - niespecyfikowany
270-673-5 68476-31-3 Olej opałowy nr 4; Olej gazowy - niespecyfikowany
270-674-0 68476-32-4 Olej opałowy, pozostałości po destylacji zachowawczej frakcji próżniowych o wysokiej zawartości siarki; Olej opałowy ciężki
270-675-6 68476-33-5 Olej opałowy, pozostałościowy; Olej opałowy ciężki
270-676-1 68476-34-6 Olej napędowy nr 2 - paliwa do silników Diesla; Olej gazowy - niespecyfikowany
WE CAS Index Nazwa
270-719-4 68477-29-2 Destylaty wysokowrzące z rozdzielania pozostałości na reformingu katalitycznym (ropa naftowa); Olej gazowy - niespecyfikowany
270-721-5 68477-30-5 Destylaty średniowrzące z rozdzielania pozostałości na reformingu katalitycznym (ropa naftowa); Olej gazowy - niespecyfikowany
270-722-0 68477-31-6 Destalaty niskowrzące z rozdzielania pozostałości na reformingu katalitycznym (ropa naftowa); Olej gazowy - niespecyfikowany
270-727-8 68477-38-3 Destylaty z krakowania z parą wodną (ropa naftowa); Olej gazowy z krakowania
270-749-8 68477-68-9 Gazy, mieszanki olejów, bogate w wodór i azot (ropa naftowa); Gaz rafineryjny
270-781-2 68477-98-5 Gazy recyrkulacyjne z procesu obróbki wodorem mieszaniny olejów, bogate w wodór i azot (ropa naftowa); Gaz rafineryjny
270-792-2 68478-13-7 Pozostałości po destylacji produktów z reformingu katalitycznego (ropa naftowa); Olej opałowy ciężki
270-795-9 68478-16-0 Oleje pozostałościowe (ropa naftowa), kolumna deizobutanizera; Niskowrząca benzyna - niespecyfikowana
270-796-4 68478-17-1 Pozostałości po destylacji ciężkiego oleju gazowego z koksowania i frakcji próżniowych z DRW (ropa naftowa); Olej opałowy ciężki
270-802-5 68478-21-7 Gazy odlotowe z oleju sklarowanego z krakingu katalitycznego i z pozostałości próżniowej z krakingu termicznego, wsad na refluks (ropa naftowa); Gaz z ropy naftowej
WE CAS Index Nazwa
270-983-0 68512-61-8 Pozostałości po destylacji ciężkiego oleju gazowego z koksowania i lekkich frakcji próżniowych z DRW; Olej opałowy ciężki
270-984-6 68512-62-9 Pozostałości (ropa naftowa), lekki olej próżniowy; Olej opałowy ciężki
271-013-9 68513-69-9 Pozostałości, lekki kraking parowy (ropa naftowa); Olej opałowy ciężki
271-260-2 68527-18-4 Oleje napędowe z pirolizy (ropa naftowa); Olej gazowy z krakowania
271-384-7 68553-00-4 Olej opałowy nr 6; Olej opałowy ciężki
271-631-9 68603-00-9 Destylaty benzyny i oleju gazowego z krakingu termicznego (ropa naftowa); Niskowrząca benzyna z krakingu termicznego
271-632-4 68603-01-0 Destylaty benzyny i oleju gazowego z krakingu termicznego zawierające dimery C5 (ropa naftowa); Niskowrząca benzyna z krakingu termicznego
271-634-5 68603-03-2 Produkty z destylacji ekstrakcyjnej benzyny i oleju gazowego z krakingu termicznego (ropa naftowa); Niskowrząca benzyna z krakingu termicznego
271-763-7 68607-30-7 Pozostałości po usunięciu lekkich składników, o niskiej zawartości siarki (ropa naftowa); Olej opałowy ciężki
272-184-2 68783-08-4 Oleje gazowe ciężkie z kolumny atmosferycznej (ropa naftowa); Olej opałowy ciężki
WE CAS Index Nazwa
272-187-9 68783-13-1 Pozostałości z płuczek z koksowania o dużej zawartości skondensowanych wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (ropa naftowa); Olej opałowy ciężki
273-175-6 68952-81-8 Gazy odlotowe, destylaty z krakingu termicznego, z adsorberów oleju gazowego i ciężkiej benzyny (ropa naftowa); Gaz z ropy naftowej
273-263-4 68955-27-1 Destylaty (ropa naftowa), naftowa pozostałość próżniowa; Olej opałowy ciężki
273-269-7 68955-33-9 Gazy z absorbera gąbczastego z rozdzielania produktów z fluidalnego krakingu katalitycznego i z odsiarczania oleju gazowego (ropa naftowa); Gaz rafineryjny
273-272-3 68955-36-2 Pozostałości, kraking parowy, żywice (ropa naftowa); Olej opałowy ciężki
274-683-0 70592-76-6 Destylaty średnie próżniowe (ropa naftowa); Olej opałowy ciężki
274-684-6 70592-77-7 Destylaty lekkie próżniowe (ropa naftowa); Olej opałowy ciężki
274-685-1 70592-78-8 Destylaty próżniowe (ropa naftowa); Olej opałowy ciężki
276-736-3 72623-85-9 Oleje smarowe (ropa naftowa), hydrorafinowane węglowodory C20-50, obojętny olej bazowy o dużej lepkości; Olej bazowy - niespecyfikowany
276-737-9 72623-86-0 Oleje smarowe (ropa naftowa), hydrorafinowane węglowodory C15-30, obojętny olej bazowy; Olej bazowy - niespecyfikowany
WE CAS Index Nazwa
276-738-4 72623-87-1 Oleje smarowe (ropa naftowa), hydrorafinowane węglowodory C20-50, obojętny olej bazowy; Olej bazowy - niespecyfikowany
278-012-2 74869-22-0 Oleje smarowe; Olej bazowy - niespecyfikowany
232-298-5 8002-05-9 Ropa naftowa; Olej skalny
285-505-6 85116-53-6 Destylaty średnie z krakingu termicznego, hydroodsiarczone; Olej gazowy z krakowania
285-555-9 85117-03-9 Frakcje próżniowe ciężkie pochodzące z koksowania, hydroodsiarczone (ropa naftowa); Olej opałowy ciężki
292-613-7 90640-91-8 Destylaty parafinowe ciężkie z odparafinowania czynnikami kompleksującymi (ropa naftowa); Olej bazowy - niespecyfikowany
292-614-2 90640-92-9 Destylaty parafinowe lekkie z odparafinowania czynnikami kompleksującymi (ropa naftowa); Olej bazowy - niespecyfikowany
292-615-8 90640-93-0 Destylaty średnie, wysokorafinowane (ropa naftowa); Olej gazowy - niespecyfikowany
292-616-3 90640-94-1 Destylaty parafinowe ciężkie z odparafinowania rozpuszczalnikowego (ropa naftowa); Olej bazowy - niespecyfikowany
292-617-9 90640-95-2 Węglowodory ciężkie parafinowe C20-50 z odparafinowania ozpuszczalnikowego, hydrorafinowane; Olej bazowy - niespecyfikowany
WE CAS Index Nazwa
292-618-4 90640-96-3 Destylaty lekkie parafinowe z odparafinowania rozpuszczalnikowego, rafinowane ziemią bielącą (ropa naftowa); Olej bazowy - niespecyfikowany
292-620-5 90640-97-4 Destylaty lekkie parafinowe z odparafinowania rozpuszczalnikowego, hydrorafinowane (ropa naftowa); Olej bazowy - niespecyfikowany
292-656-1 90669-74-2 Pozostałości olejowe po hydrorafinacji z odparafinowania rozpuszczalnikowego (ropa naftowa); Olej bazowy - niespecyfikowany
292-657-7 90669-75-3 Pozostałości z destylacji (ropa naftowa), kraking parowy, destylaty; Olej opałowy ciężki
292-658-2 90669-76-4 Pozostałości lekkie próżniowe (ropa naftowa); Olej opałowy ciężki
292-695-4 90989-39-2 Węglowodory aromatyczne C8-10; Redestylaty oleju lekkiego, wysokowrzące - niespecyfikowane
294-843-3 91770-57-9 Pozostałości olejowe odparafinowane katalitycznie (ropa naftowa); Olej bazowy - niespecyfikowany
295-294-2 91995-34-5 Destylaty z reformingu katalicznego o dużej zawartości związków aromatycznych (ropa naftowa); Olej gazowy - niespecyfikowany
295-300-3 91995-39-0 Destylaty ciężkie parafinowe, odparafinowane, hydrorafinowane (ropa naftowa); Olej bazowy - niespecyfikowany
295-301-9 91995-40-3 Destylaty lekkie parafinowe, odparafinowane, hydrorafinowane (ropa naftowa); Olej bazowy - niespecyfikowany
WE CAS Index Nazwa
295-306-6 91995-45-8 Destylaty z hydrokrakingu, rafinowane rozpuszczalnikiem, odparafinowane (ropa naftowa); Olej bazowy - niespecyfikowany
295-316-0 91995-54-9 Destylaty lekkie naftenowe, rafinowane rozpuszczalnikiem, hydrorafinowane; Olej bazowy - niespecyfikowany
295-341-7 91995-78-7 Ekstrakty rozpuszczalnikowe z próżniowej frakcji lekkich olejów gazowych (ropa naftowa)
295-342-2 91995-79-8 Ekstrakty rozpuszczalnikowe lekkiego oleju napędowego, poddane obróbce wodorem (ropa naftowa); Ekstrakt aromatyczny (po obróbce)
295-394-6 92045-12-0 Szlam olejowy poddany obróbce wodorem (ropa naftowa); Szlam olejowy
295-396-7 92045-14-2 Olej opałowy ciężki, zasiarczony; Olej opałowy ciężki
295-397-2 92045-15-3 Gazy z procesu odsiarczania oleju gazowego z dietanoloaminą (ropa naftowa); Gaz rafineryjny
295-398-8 92045-16-4 Gazy z wymywania hydroodsiarczonego oleju gazowego (ropa naftowa); Gaz rafineryjny
295-399-3 92045-17-5 Gazy z hydroodsiarczania oleju gazowego z przedmuchu (ropa naftowa); Gaz rafineryjny
295-411-7 92045-29-9 Oleje napędowe z krakingu termicznego, hydroodsiarczone (ropa naftowa); Olej gazowy z krakowania
WE CAS Index Nazwa
295-423-2 92045-42-6 Oleje smarowe (ropa naftowa), węglowodory C17-35 ekstrahowane rozpuszczalnikiem, odparafinowane, hydrorafinowane; Olej bazowy - niespecyfikowany
295-424-8 92045-43-7 Oleje smarowe (ropa naftowa), odparafinowana rozpuszczalnikowo frakcja z hydrokrakingu nie zawierająca związków aromatycznych; Olej bazowy - niespecyfikowany
295-499-7 92061-86-4 Oleje pozostałościowe z obróbki kwasem produktów z odparafinowania rozpuszczalnikowego (ropa naftowa); Olej bazowy - niespecyfikowany
295-511-0 92061-97-7 Pozostałości z krakingu katalitycznego; Olej opałowy ciężki
295-514-7 92062-00-5 Pozostałości z uwodornienia benzyny z krakingu z parą wodną (ropa naftowa); Olej gazowy z krakowania
295-517-3 92062-04-9 Pozostałości z destylacji benzyny z krakingu z parą wodną (ropa naftowa); Olej gazowy z krakowania
295-810-6 92129-09-4 Oleje parafinowe ciężkie rafinowane rozpuszczalnikiem, deparafinaty (ropa naftowa); Olej bazowy - niespecyfikowany
295-990-6 92201-59-7 Destylaty średnie z krakingu katalitycznego, degradowane termicznie (ropa naftowa); Olej opałowy ciężki
295-991-1 92201-60-0 Destylaty lekkie z krakingu katalitycznego, degradowane termicznie (ropa naftowa); Olej gazowy z krakowania
297-474-6 93572-43-1 Oleje smarowe parafinowe (ropa naftowa), oleje bazowe; Olej bazowy - niespecyfikowany
WE CAS Index Nazwa
297-857-8 93763-38-3 Węglowodory parafinowe z hydrokrakingu, odparafinowane rozpuszczalnikowo pozostałości po destylacji; Olej bazowy - niespecyfikowany
297-905-8 93763-85-0 Pozostałości z obróbki termicznej frakcji benzynowej z krakingu parowego (ropa naftowa); Olej gazowy z krakowania
298-754-0 93821-66-0 Oleje pozostałościowe (ropa naftowa); Olej opałowy ciężki
300-225-7 93924-31-3 Szlam olejowy oczyszczony kwasem (ropa naftowa); Szlam olejowy
300-226-2 93924-32-4 Szlam olejowy oczyszczony ziemią bielącą (ropa naftowa); Szlam olejowy
300-227-8 93924-33-5 Oleje gazowe parafinowe; Olej gazowy - niespecyfikowany
300-257-1 93924-61-9 Węglowodory C20-50, uwodornione pozostałości olejowe z destylacji próżniowej; Olej bazowy - niespecyfikowany
305-588-5 94733-08-1 Destylaty ciężkie rafinowane rozpuszczalnikiem, uwodornione (ropa naftowa); Olej bazowy - niespecyfikowany
305-589-0 94733-09-2 Destylaty lekkie z hydrokrakingu, rafinowane rozpuszczalnikiem (ropa naftowa); Olej bazowy - niespecyfikowany
305-594-8 94733-15-0 Oleje smarowe (ropa naftowa), węglowodory C18-40, destylat bazowy z hydrokrakingu odparafinowany rozpuszczalnkowo; Olej bazowy - niespecyfikowany
WE CAS Index Nazwa
305-595-3 94733-16-1 Oleje smarowe (ropa naftowa), węglowodory C18-40, rafinat bazowy odparafinowany rozpuszczalnikowo, uwodorniony; Olej bazowy - niespecyfikowany
305-971-7 95371-04-3 Węglowodory C13-30, bogate w węglowodory aromatyczne, destylat naftenowy ekstrahowany rozpuszczalnikiem; Olej bazowy - niespecyfikowany
305-972-2 95371-05-4 Węglowodory C16-32, bogate w węglowodory aromatyczne, destylat naftenowy ekstrahowany rozpuszczalnikiem; Olej bazowy - niespecyfikowany
305-974-3 95371-07-6 Węglowodory C37-68, odparafinowane, odasfaltowane i hydrorafinowane pozostałości z destylacji próżniowej; Olej bazowy - niespecyfikowany
305-975-9 95371-08-7 Węglowodory C37-65, odasfaltowane i hydrorafinowane pozostałości z destylacji próżniowej; Olej bazowy - niespecyfikowany
307-010-7 97488-73-8 Destylaty lekkie z hydrokrakingu, rafinowane rozpuszczalnikiem (ropa naftowa); Olej bazowy - niespecyfikowany
307-011-2 97488-74-9 Destylaty ciężkie uwodornione, rafinowane rozpuszczalnikiem (ropa naftowa); Olej bazowy - niespecyfikowany
307-034-8 97488-95-4 Oleje smarowe (ropa naftowa), węglowodory C18-27 z hydrokrakingu, odparafinowane rozpuszczalnikiem (ropa naftowa); Olej bazowy - niespecyfikowany
307-035-3 97488-96-5 Frakcja naftowa ciężka oczyszczona rozpuszczalnikiem, hydroodsiarczona (ropa naftowa); Olej gazowy - niespecyfikowany
307-659-6 97675-85-9 Węglowodory C16-20, destylaty średnie obrabiane wodorem (hydrotreating), destylaty lekkie; Olej gazowy - niespecyfikowany
WE CAS Index Nazwa
307-660-1 97675-86-0 Węglowodory parafinowe C12-20 obrabiane wodorem, destylaty lekkie; Olej gazowy - niespecyfikowany
307-661-7 97675-87-1 Węglowodory C17-30, pozostałość po destylacji atmosferycznej odasfaltowana rozpuszczalnikowo i hydrorafinowana, destylaty lekkie; Olej bazowy - niespecyfikowany
307-662-2 97675-88-2 Węglowodory C16-20, z odparafinowania rozpuszczalnikowego pozostałości po destylacji frakcji parafinowej z hydrokrakingu; Olej gazowy z krakowania
307-755-8 97722-06-0 Węglowodory C17-40, pozostałość po destylacji odasfaltowana rozpuszczalnikowo i hydrorafinowana, destylaty lekkie próżniowe; Olej bazowy - niespecyfikowany
307-757-9 97722-08-2 Węglowodory lekkie naftenowe C11-17 z ekstrakcji rozpuszczalnikowej; Olej gazowy - niespecyfikowany
307-758-4 97722-09-3 Węglowodory C13-27, frakcja lekka naftenowa ekstrahowana rozpuszczalnikiem; Olej bazowy - niespecyfikowany
307-760-5 97722-10-6 Węglowodory C14-29, frakcja lekka naftenowa ekstrahowana rozpuszczalnikiem; Olej bazowy - niespecyfikowany
308-126-0 97862-76-5 Szlam olejowy oczyszczony węglem aktywnym (ropa naftowa); Szlam olejowy
308-127-6 97862-77-6 Szlam olejowy oczyszczony kwasem krzemowym (ropa naftowa); Szlam olejowy
308-128-1 97862-78-7 Oleje gazowe z obróbki wodorowej (hydrotreating); Olej gazowy - niespecyfikowany
WE CAS Index Nazwa
308-131-8 97862-81-2 Węglowodory C27-42, odaromatyzowane; Olej bazowy - niespecyfikowany
308-132-3 97862-82-3 Węglowodory C17-30, destylaty lekkie hydrorafinowane; Olej bazowy - niespecyfikowany
308-133-9 97862-83-4 Węglowodory naftenowe C27-45 z destylacji próżniowej; Olej bazowy - niespecyfikowany
308-278-8 97926-59-5 Oleje napędowe (ropa naftowa), frakcja lekka próżniowa z krakingu termicznego, hydroodsiarczona; Olej gazowy z krakowania
308-287-7 97926-68-6 Węglowodory C27-45, odaromatyzowane; Olej bazowy - niespecyfikowany
308-289-8 97926-70-0 Węglowodory C20-58, hydrorafinowane; Olej bazowy - niespecyfikowany
308-290-3 97926-71-1 Węglowodory naftenowe C27-42; Olej bazowy - niespecyfikowany
308-733-0 98219-64-8 Pozostałości poddawane krakingowi parowemu, obrabiane termicznie; Olej opałowy ciężki